18/04/2019
MÁY BƠM CHỮA CHÁY MITSUKY - VIỆT NAM I. GIỚI THIỆU Với lịch sử phát triển hơn 30 năm trong...
20/06/2018
MÁY BƠM CHỮA CHÁY WINDY- KP(R) 80-250/45: 1. Giới thiệu Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại bơm...
TỦ ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM CHỮA CHÁY
19/06/2018
TỦ ĐIỀU KHIỂN MÁY BƠM CHỮA CHÁY Tủ điều khiển máy bơm chữa cháy có 2 kiểu lắp đặt chính...
Nguồn nước tự nhiên bao gồm nước mặt và nước ngầm
16/09/2017
Nguồn nước và các phương pháp truyền nước đến đám cháy phục vụ chữa cháy Cách truyền nước đến đám...
Các bước kiểm tra hoạt động hệ thống cung cấp nước chữa cháy
16/09/2017
[:vi]Hệ thống cung cấp nước chữa cháy được trang bị cho các cơ sở có tính chất nguy hiểm cháy...
Nghiệm thu hệ thống cung cấp nước chữa cháy
16/09/2017
[:vi]Hệ thống cung cấp nước chữa cháy được các công ty, doanh nghiệp, tổ, đội … có năng lực và...
Luật phòng cháy chữa cháy
16/09/2017
Các văn bản, quy phạm pháp luật trong quản lý hệ thống cung cấp nước phòng cháy chữa cháy Luật...
Cảnh sát PCCC và CNCH trong quản lý hệ thống cung cấp nước chữa cháy
16/09/2017
[:vi]Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát PCCC và CNCH trong quản lý hệ thống cung cấp nước...
Các công tác thi công hệ thống cung cấp nước chữa cháy
16/09/2017
[:vi]Lắp đặt và thi công hệ thống cung cấp nước chữa cháy được thực hiện bởi các cơ quan, tổ...
Thiết kế hệ thống cung cấp nước chữa cháy
16/09/2017
[:vi]Thiết kế hệ thống cung cấp nước chữa cháy được thực hiện bởi các cơ quan, tổ chức có chức...
thống cung cấp nước
16/09/2017
[:vi]Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống cung cấp nước chữa cháy bên ngoài nhà...
Hệ thống cung cấp nước
16/09/2017
[:vi]Sơ đồ hệ thống cung cấp nước đô thị Hệ thống cung cấp nước đô thị được vận hành như...
pccc
16/09/2017
[:vi]Khái niệm máy thủy lực Máy thủy lực là danh từ chung để chỉ các máy làm việc bằng cách trao...