Tin tức

 • CHƯƠNG 3.4 CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHỮA CHÁY

  1 Chỉ huy chữa cháy và nhiệm vụ, quyền hạn của chỉ huy, chỉ đạo chữa cháyNgười chỉ huy chữa cháy Về những người có trách nhiệm chỉ huy chữa cháy được quy định tại Điều 37 Luật Phòng cháy và chữa cháy: Khi xảy ra cháy, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có mặt … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 3.3 CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHỮA CHÁY

  3.3.1 TRÁCH NHIỆM BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ HUY ĐỘNG LỰC LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN ĐỂ THAM GIA CHỮA CHÁY 1 Trách nhiệm báo cháy, chữa cháy và tham gia chữa cháy Theo các quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 79/2014/NĐ-CP thì người phát hiện chảy phải bằng mọi cách báo cháy ngay cho … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 3.2 CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHỮA CHÁY

  3.2 XÂY DỰNG, THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY VÀ PHƯƠNG ÁN CỨU NẠN, CỨU HỘ 3.2.1 Khái niệm phương án chữa cháy Phương án chữa cháy là tài liệu nghiệp vụ dùng cho chỉ huy chữa cháy trong công tác chuẩn bị và quá trình dập tắt đám cháy. Phương án chữa cháy giúp cho chỉ huy chữa cháy định hướng … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 3.1 CÁC QUY ĐỊNH VỀ CHỮA CHÁY

  3.1 BIỆN PHÁP CƠ BẢN TRONG CHỮA CHÁY 3.1.1 Khái niệm chữa cháy Theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN:1990 - An toàn cháy Thuật ngữ và định nghĩa, thì chữa cháy là hoạt động của người và phương tiện chữa cháy, với việc áp dụng các phương tiện để ngăn chặn sự lan truyền và dập tắt đám cháy. Tại … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 2.7 CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY

  2.7TẠM ĐÌNH CHỈ, ĐÌNH CHỈ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ, PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI, HỘ GIA ĐÌNH VÀ CÁ NHÂN KHÔNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 2.7.1 Tạm đình chỉ Việc tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân không đảm bảo an … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 2.6 CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY

  2.6KIỂM TRA AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 2.6.1 Khái niệm, nội dung kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy Khái niệm Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy là yêu cầu bắt buộc trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy của tất cả các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật về phòng … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 2.5 CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY

  2.5 YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHÁY ĐỐI VỚI KHU DÂN CƯ VÀ HỘ GIA ĐÌNH 2.5.1 Yêu cầu về phòng cháy đối với khu dân cư Khái niệm về khu dân cư: Theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy thì khu dân cư được hiểu là thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc ở khu vực nông thôn và tổ dân phố ở khu vực thành … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 2.4 CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY

  2.4YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHÁY ĐỐI VỚI RỪNG VÀ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI 2.4.1  Yêu cầu và điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với rừng Yêu cầu chung về phòng cháy, chữa cháy rừng Tại Điều 19 Luật Phòng cháy và chữa cháy đã có quy định chung mang tính nguyên tắc về phòng cháy và … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 2.3 CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY

  2.3YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHÁY ĐỐI VỚI CƠ SỞ 2.3.1 Khái niệm cơ sở Theo quy định tại Điều 3 Luật Phòng cháy và chữa cháy thì cơ sở là nơi sản xuất, kinh doanh, công trình công cộng, trụ sở làm việc, khu chung cư và công trình độc lập khác theo danh mục do Chính phủ quy định. Theo quy định tại Khoản … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 2.2 CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY

  2.2YÊU CẦU VỀ PHÒNG CHÁY ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH 2.2.1 Yêu cầu về phòng cháy khi lập dự án quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo đồ thị, khu dân cư, khu công nghiệp Tại Khoản 1 Điều 15 Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định: Khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 2.1 CÁC QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG CHÁY

  2.1BIỆN PHÁP CƠ BẢN TRONG PHÒNG CHÁY Khái niệm về phòng cháy Việc nghiên cứu tìm ra bản chất, quy luật của quá trình phát sinh, phát triển đám cháy đối với mỗi chất, mỗi quá trình công nghệ sản xuất và trong các hoạt động bình thường khác của đời sống xã hội v.v... là để tìm ra các giải pháp … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 1.6 NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHÁP LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  1.5CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy, việc quy định các hành vi bị nghiêm cấm có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở pháp lý để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tuân thủ thực hiện. Cùng với đó, việc quy định về các hành vi bị nghiêm cấm là … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 1.5 NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHÁP LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  1.4 BẢO HIẾM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC 1.4.1 Nhận thức chung về bảo hiềm cháy, nổ bắt buộc Cháy, nổ là một rủi ro mang tính thảm họa, sức tàn phá rất mạnh, gây ra hậu quả nặng nề. Vì vậy, để bù đắp cho các tổn thất và đế khôi phục lại tài sản khi cháy, nổ, người ra dùng biện pháp tài trợ cho rủi ro … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 1.4 NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHÁP LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  1.3 BAN HÀNH VÀ ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Trước khi tìm hiểu khái niệm tiêu chuẩn về phòng cháy và chữa cháy cần phải tìm hiểu khái niệm tiêu chuẩn, quy chuẩn trong Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006. Theo đó: Tiêu chuẩn là quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 1.3 NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHÁP LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  1.2 CÁC NGUYÊN TẮC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy là những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo xuyên suốt quá trình tổ chức hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Điều 4 Luật Phòng cháy và chữa cháy. 1.2.1 Huy động sức mạnh … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 1.2 NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHÁP LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  1.1.2 Phạm vi điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật Phòng cháy và chữa cháy Phạm vi điều chỉnh Phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng cháy và chữa cháy là những mối quan hệ phát sinh trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy bao gồm các quy định về oc, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang … Đọc thêm

 • CHƯƠNG 1.1 NHẬN THỨC CHUNG VỀ PHÁP LUẬT PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

  1.1 KHÁI NIỆM, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ VAI TRÒ CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 1.1.1 Khái niệm Luật Phòng cháy và chữa cháy Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy Văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa … Đọc thêm

 • Sử dụng hệ thống chữa cháy khí sạch FirePro – tại sao và như thế nào?

  FIRESTAR trân trọng giới thiệu hệ thống chữa cháy khí sạch FirePro Xtinguish do Hochiki sản xuất tại Hoa Kì   1.  Tại sao sử dụng FirePro - Hochiki? Hệ thống FirePro Xtinguish rất đơn giản để thiết kế.  Hệ thống được thiết kế chỉ  thuần túy dựa vào những tham số đơn … Đọc thêm

 • Trang 3 of 41234